สถิติหวย หน้าสูง - ต่ำ
ใช้ดูแนวโน้ม หวยจะออก หน้าสูง หรือ ต่ำ

วันที่ บน ล่าง