สถิติหวย ท้ายสูง - ต่ำ
ใช้ดูแนวโน้ม หวยจะออก ท้ายสูง หรือ ต่ำ

วันที่ บน ล่าง