#สถิติหวย ปี 2566 > สูตรหวย ฮานอย
วันที่ บน ล่าง
03/01/2566 649 43
04/01/2566 757 31
05/01/2566 191 10
06/01/2566 370 08
07/01/2566 597 48
08/01/2566 040 65
09/01/2566 014 70
10/01/2566 191 40
11/01/2566 942 11
12/01/2566 452 49
13/01/2566 762 13
14/01/2566 940 86
15/01/2566 221 45
16/01/2566 260 87
17/01/2566 363 43
18/01/2566 282 52
19/01/2566 857 46
20/01/2566 869 13
25/01/2566 371 82
26/01/2566 164 42


สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 2 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 3 ครั้ง
เลข 3 ออก 3 ครั้ง
เลข 4 ออก 1 ครั้ง
เลข 5 ออก 1 ครั้ง
เลข 6 ออก 1 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 2 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 0 ครั้ง
เลข 1 ออก 1 ครั้ง
เลข 2 ออก 1 ครั้ง
เลข 3 ออก 0 ครั้ง
เลข 4 ออก 4 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 1 ครั้ง
เลข 9 ออก 3 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 4 ครั้ง
เลข 3 ออก 1 ครั้ง
เลข 4 ออก 2 ครั้ง
เลข 5 ออก 0 ครั้ง
เลข 6 ออก 0 ครั้ง
เลข 7 ออก 3 ครั้ง
เลข 8 ออก 0 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 1 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 0 ครั้ง
เลข 3 ออก 1 ครั้ง
เลข 4 ออก 8 ครั้ง
เลข 5 ออก 1 ครั้ง
เลข 6 ออก 1 ครั้ง
เลข 7 ออก 1 ครั้ง
เลข 8 ออก 3 ครั้ง
เลข 9 ออก 0 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 3 ครั้ง
เลข 1 ออก 2 ครั้ง
เลข 2 ออก 3 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 0 ครั้ง
เลข 5 ออก 2 ครั้ง
เลข 6 ออก 2 ครั้ง
เลข 7 ออก 1 ครั้ง
เลข 8 ออก 2 ครั้ง
เลข 9 ออก 1 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ