#สถิติหวย ปี 2565 > สูตรหวย ฮานอย
วันที่ บน ล่าง
12/08/2565 970 56
13/08/2565 306 73
14/08/2565 213 91
15/08/2565 117 86
16/08/2565 904 52
17/08/2565 182 78
18/08/2565 993 62
19/08/2565 303 15
20/08/2565 211 26
21/08/2565 965 26
22/08/2565 652 27
23/08/2565 437 77
24/08/2565 832 10
25/08/2565 670 37
26/08/2565 151 54
27/08/2565 617 00
28/08/2565 144 32
29/08/2565 965 20
30/08/2565 955 81
31/08/2565 467 53
01/09/2565 488 86
02/09/2565 138 36
03/09/2565 153 40
04/09/2565 111 82
05/09/2565 548 05
06/09/2565 816 76
07/09/2565 169 57
08/09/2565 743 26
09/09/2565 293 70
10/09/2565 535 21
11/09/2565 951 46
12/09/2565 448 09
13/09/2565 776 43
14/09/2565 581 65
15/09/2565 354 05
16/09/2565 715 16
17/09/2565 890 95
18/09/2565 894 03
19/09/2565 198 85
20/09/2565 221 29
21/09/2565 823 42
22/09/2565 777 35
23/09/2565 436 02
24/09/2565 154 40
25/09/2565 509 37
26/09/2565 712 63
27/09/2565 390 27
28/09/2565 946 92
29/09/2565 129 34
30/09/2565 651 36


สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 0 ครั้ง
เลข 1 ออก 11 ครั้ง
เลข 2 ออก 4 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 4 ครั้ง
เลข 6 ออก 4 ครั้ง
เลข 7 ออก 5 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 8 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 8 ครั้ง
เลข 2 ออก 3 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 8 ครั้ง
เลข 6 ออก 4 ครั้ง
เลข 7 ออก 4 ครั้ง
เลข 8 ออก 3 ครั้ง
เลข 9 ออก 6 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 7 ครั้ง
เลข 2 ออก 4 ครั้ง
เลข 3 ออก 7 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 5 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 3 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 6 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 8 ครั้ง
เลข 3 ออก 7 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 3 ครั้ง
เลข 7 ออก 5 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 3 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 6 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 7 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 2 ครั้ง
เลข 5 ออก 7 ครั้ง
เลข 6 ออก 11 ครั้ง
เลข 7 ออก 6 ครั้ง
เลข 8 ออก 1 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ