#สถิติหวย เดือนมกราคม > สูตรหวย ฮานอย
วันที่ บน ล่าง
30/01/2564 209 59
31/01/2564 386 99
03/01/2565 061 04
04/01/2565 330 65
05/01/2565 619 05
06/01/2565 437 00
07/01/2565 657 28
08/01/2565 969 81
09/01/2565 093 38
10/01/2565 845 73
11/01/2565 427 40
12/01/2565 903 61
13/01/2565 638 12
14/01/2565 219 62
15/01/2565 222 17
16/01/2565 431 67
17/01/2565 041 30
18/01/2565 384 06
19/01/2565 930 43
20/01/2565 85 28
21/01/2565 645 20
22/01/2565 954 84
23/01/2565 383 96
24/01/2565 132 46
25/01/2565 653 33
26/01/2565 409 25
27/01/2565 440 51
28/01/2565 926 57
29/01/2565 699 61
30/01/2565 466 36
03/01/2566 649 43
04/01/2566 757 31
05/01/2566 191 10
06/01/2566 370 08
07/01/2566 597 48
08/01/2566 040 65
09/01/2566 014 70
10/01/2566 191 40
11/01/2566 942 11
12/01/2566 452 49
13/01/2566 762 13
14/01/2566 940 86
15/01/2566 221 45
16/01/2566 260 87
17/01/2566 363 43
18/01/2566 282 52
19/01/2566 857 46
20/01/2566 869 13
25/01/2566 371 82
26/01/2566 164 42


สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 5 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 6 ครั้ง
เลข 3 ออก 7 ครั้ง
เลข 4 ออก 7 ครั้ง
เลข 5 ออก 1 ครั้ง
เลข 6 ออก 7 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 4 ครั้ง
เลข 9 ออก 7 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 3 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 4 ครั้ง
เลข 3 ออก 6 ครั้ง
เลข 4 ออก 8 ครั้ง
เลข 5 ออก 6 ครั้ง
เลข 6 ออก 8 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 5 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 7 ครั้ง
เลข 1 ออก 7 ครั้ง
เลข 2 ออก 6 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 4 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 3 ครั้ง
เลข 7 ออก 6 ครั้ง
เลข 8 ออก 1 ครั้ง
เลข 9 ออก 8 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 5 ครั้ง
เลข 1 ออก 6 ครั้ง
เลข 2 ออก 4 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 11 ครั้ง
เลข 5 ออก 4 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 7 ครั้ง
เลข 1 ออก 6 ครั้ง
เลข 2 ออก 5 ครั้ง
เลข 3 ออก 7 ครั้ง
เลข 4 ออก 2 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 4 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 3 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ