#สถิติหวย เดือนตุลาคม > สูตรหวย ฮานอย
วันที่ บน ล่าง
13/10/2563 266 81
14/10/2563 616 09
15/10/2563 428 40
16/10/2563 408 08
17/10/2563 469 69
18/10/2563 319 60
19/10/2563 225 95
20/10/2563 157 18
21/10/2563 043 11
22/10/2563 879 96
23/10/2563 125 98
24/10/2563 128 63
25/10/2563 436 77
26/10/2563 946 34
27/10/2563 538 85
28/10/2563 707 94
29/10/2563 136 85
30/10/2563 483 78
31/10/2563 610 94
01/10/2564 220 46
02/10/2564 377 88
03/10/2564 681 04
04/10/2564 747 06
05/10/2564 967 23
06/10/2564 245 83
07/10/2564 469 19
08/10/2564 550 87
09/10/2564 156 05
10/10/2564 085 49
11/10/2564 142 50
12/10/2564 618 09
13/10/2564 522 23
14/10/2564 019 62
15/10/2564 218 54
16/10/2564 067 10
17/10/2564 640 61
18/10/2564 609 70
19/10/2564 847 39
20/10/2564 449 44
21/10/2564 188 42
22/10/2564 628 15
23/10/2564 125 50
24/10/2564 417 26
25/10/2564 154 88
26/10/2564 309 45
27/10/2564 046 11
28/10/2564 069 66
29/10/2564 635 86
30/10/2564 242 99
31/10/2564 798 94


สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 6 ครั้ง
เลข 1 ออก 9 ครั้ง
เลข 2 ออก 6 ครั้ง
เลข 3 ออก 3 ครั้ง
เลข 4 ออก 8 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 8 ครั้ง
เลข 7 ออก 3 ครั้ง
เลข 8 ออก 2 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 7 ครั้ง
เลข 2 ออก 8 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 10 ครั้ง
เลข 5 ออก 4 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 4 ครั้ง
เลข 9 ออก 1 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 1 ครั้ง
เลข 2 ออก 3 ครั้ง
เลข 3 ออก 2 ครั้ง
เลข 4 ออก 1 ครั้ง
เลข 5 ออก 6 ครั้ง
เลข 6 ออก 7 ครั้ง
เลข 7 ออก 8 ครั้ง
เลข 8 ออก 9 ครั้ง
เลข 9 ออก 9 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 6 ครั้ง
เลข 1 ออก 6 ครั้ง
เลข 2 ออก 3 ครั้ง
เลข 3 ออก 2 ครั้ง
เลข 4 ออก 6 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 3 ครั้ง
เลข 8 ออก 8 ครั้ง
เลข 9 ออก 7 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 6 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 2 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 7 ครั้ง
เลข 5 ออก 6 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 6 ครั้ง
เลข 9 ออก 7 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ